ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนทับกฤชพัฒนา... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์...
กิจกรรมนั่งสมาธิฝึกจิตใจให้สงบ ตามหลักวิถีพุทธ ทุกวันอังคาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๖ 03 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา2566 18 ธ.ค. 65
โรงเรียนทับกฤชพัฒนารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ 24 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนทับกฤชพัฒนา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชง และใบกระท่อมในโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 10 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนทับกฤชพัฒนา เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน 03 ก.พ. 64
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนทับกฤชพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 06 ก.ย. 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 06 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2563 03 ก.ย. 63
สรุปผลการดำเนินกการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563 03 ก.ย. 63
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานทั่วไป 22 ก.ค. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปลานานาพันธุ์ 

>>> กดติดตามผลงานนักเรียน เรื่องเรียนรู้ปลานานาพันธุ์ด้วยระบบมัลติมีเดีย  <<<

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ทำดอกดารารัตน์

                         กิจกรรมนั่งสมาธิฝึกจิตใจให้สงบ ตามหลักวิถีพุทธ ทุกวันอังคาร
ผู้บริหาร

นายปัญญา พรหมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา
นายศุภฤกษ์  ศิโรทศ
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน