Top Banner

ค้นหาโดย Google

Webในเว็บนี้

สมาชิกเข้าสู่ระบบจำนวนผู้ออนไลน์
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
จำนวนผู้เยี่ยมชมจำนวนผู้เยี่ยมชมจำนวนผู้เยี่ยมชมจำนวนผู้เยี่ยมชมจำนวนผู้เยี่ยมชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
หน้าแรก
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ - วิชาการ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 53 โรงเรียนทับกฤชพัฒนาได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ณ หอประชุมกริชบงกชโดยมีนายประมวล  อ่วมงามเป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 53 โรงเรียนทับกฤชพัฒนาได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ณ หอประชุม กริชบงกช โดยมี นายประมวล  อ่วมงามเป็นประธานในพิธี ในงานมีการทำพิธีขอขมาครู การมอบเกียรติบัตรเรียนดีให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมได้แก่ ด.ญ.วันนิษา  จันทร์อ่อน นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.49 และ นางสาวประนอม  ลาภา นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.40 และพิธีการมอบใบประกาศนียบัตร ของผู้จบปีการศึกษาปี 2552 ทั้งนี้ได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ได้อีกด้วยสุดท้ายนักเรียนระดับชั้น ม. 6/1 ได้มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนทับกฤชพัฒนา

 
Norsorpor.com - การศึกษา
นสพ.คอม - หนังสือพิมพ์ดอทคอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมปอง  เฟื่องจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา

แบบสอบถาม
คุณคิดว่าสภาวะโลกร้อนแก้ไขอย่างไร
 
ป้ายโฆษณา