เรียนรู้ปลานานาพันธ์ด้วยระบบมัลติมีเดีย
ปลาชะโด
>>>กดดาวน์โหลด https://docs.google.com/file/d/1-CR1FsnbpIHIuX8bMdzkkMYlZETSR-xo/view
ปลาแรด
>>>กดดาวน์โหลดhttps://docs.google.com/file/d/1Sny-axHOkQcmXJqH2IeMBhUYVtETo5V_/view
ปลาสลิด
>>>กดดาวน์โหลด https://docs.google.com/file/d/1TvXYMjH_D01OdpWPvQkWnyxJtstuLbuI/view
ปลาดุก
>>>กดดาวน์โหลด https://docs.google.com/file/d/1cVUa9V2JAy3_6zFa2M5UeG0dSNQ85391/view
ปลากราย
>>>กดดาวน์โหลด https://docs.google.com/file/d/17hzplaKo0vDMm_TZ1u-oYA8oqsLQed49/view
ปลาสวาย
>>>กดดาวน์โหลด https://docs.google.com/file/d/16rhMSUlQ9_HkPrOjjqwipqaV_Nw-WCqP/view
ปลาทับทิม
>>>กดดาวน์โหลด https://docs.google.com/file/d/14mzSc9JdaL_iVD9zeTQ86rZNTtl2hw5h/view
ปลากดคัง
>>>กดดาวน์โหลด https://docs.google.com/file/d/12Bx39BWwOI2Oz9tyNhzr7YUwL81wyap9/view
ปลาเสือตอ
>>>กดดาวน์โหลดhttps://drive.google.com/file/d/1BoMmZ7c-EaUs7d-RtuX5Obm7kpQ3th00/view
ปลาช่อน
>>>กดดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1j-Z_r4czIxu2qEldkNeRu3WEu8YGp9xA/view