คณะผู้บริหาร

นายปัญญา พรหมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา
เบอร์โทร : 0979210197

นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ