เอกสารวิชาการ
ฟอร์มแผนการสอน-หลักสูตรสถานศึกษา
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.17 MB
โครงการสอน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 293.41 KB
ตัวอย่างผังมโนทัศน์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
โลโก้โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.33 KB
ตัวอย่างแผนออกข้อสอบ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 417.92 KB
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา FDF
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.8 MB
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.71 KB