ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ G Suite for Education สร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ G Suite for Education
ด้วยการสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

 
   วันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 โรงเรียนทับกฤชพัฒนาได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ G Suite
for Education ด้วยการสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom โดยการจัดกิจกรรมเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรโรงเรียนทับกฤชพัฒนา ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2564,09:26   อ่าน 261 ครั้ง