ภาพกิจกรรม
นิเทศการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID19
นิเทศการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID19
โดยคณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์     วันที่ 18  มิถุนายน 2564 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา มีการนิเทศการเรียนการสอนออนไลน์
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID19 โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากคณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เยี่ยมชมการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนทับกฤชพัฒนา พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนต่อไป


โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2564,09:30   อ่าน 221 ครั้ง