ภาพกิจกรรม
คณะศึกษานิเทศก์ สพม.นครสวรรค์ นิเทศการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์
     วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนทับกฤชพัฒนายินดีต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โดยมี นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.นครสวรรค์ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.นครสวรรค์ และดร.ภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนรู้ ในวิชาภาษาไทย ครูเยาวเรศ เงินสัจจา และวิชาวิทยาศาสตร์
ครูจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ  เพื่อพัฒนาแนวทางในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทางโรงเรียนทับกฤชพัฒนา ขอขอบพระคุณคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มา ณ โอกาสนี้
 
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,14:13   อ่าน 563 ครั้ง