ภาพกิจกรรม
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (รายใหม่)
   วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วย นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (รายใหม่)
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2565,16:33   อ่าน 36 ครั้ง