ภาพกิจกรรม
สนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ได้ดำเนินการจัดสนามสอบธรรมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายศุภฤกษ์ ศิโรทศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,15:39   อ่าน 29 ครั้ง