ภาพกิจกรรม
รับรางวัลในโครงการ "โรงเรียน กอช. 100%
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายศุภฤกษ์ ศิโรทศรองผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา พร้อมด้วยนางศศิธร วงศ์พานิชครูผู้ประสานโครงการฯ เดินทางเข้ารับรางวัลในโครงการ "โรงเรียน กอช. 100%"โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม501
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยการเข้ารับรางวัลฯ ครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ซึ่งเป็นหลักกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ กอช. ภายในโรงเรียนทับกฤชพัฒนา
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2565,08:36   อ่าน 57 ครั้ง