ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วาระครั้งที่ 2-2565
     ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา
นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วาระครั้งที่ 2/2565 ทั้งนี้โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ขอขอบคุณ คุณพัชร์ฐนินท์ ธัญญาวินิชกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ  นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน มา ณ โอกาสนี้


โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2565,07:53   อ่าน 40 ครั้ง