ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2565
      วัน ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา
นายศุภฤกษ์  ศิโรทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
OPEN HOUSE ในหัวข้อ “เปิดบ้านการเรียนรู้ วิชาการก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวหน้า สร้างอาชีพก้าวไกล” โดยได้รับเกียรติจาก
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE และได้เยี่ยมชมนิทรรศการ แหล่งเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมงานวิชาการและผลงานของนักเรียน ณ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา

 

โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2566,10:27   อ่าน 193 ครั้ง