ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : อินโฟกราฟิกอาหารคลีน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,12:09   อ่าน 218 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อินโฟกราฟิก เรื่องวิธีการล้างมือ7ขั้นตอน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,12:03   อ่าน 224 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นายวุฒิชัย อ่อนจันทร์ น.ส.นรารัตน์ กลีบกำไร น.ส.วรรณวิษา คงคาลัย
ชื่อนักเรียน : โครงงานคอมพิวเตอร์ Multimedia
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,12:01   อ่าน 214 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคอมพิวเตอร์ Multimedia
ชื่อนักเรียน : น.ส.นันทิชา บุญสนอง น.ส.พลอยมณี สาสนันท์ น.ส.พัชรินทร์​ ขาวรัมย์
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,11:57   อ่าน 224 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : กิจกรรมทำดอกดารารัตน์โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2560,10:23   อ่าน 750 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ต้นคริสต์มาสจากวัสดุเหลือใช้
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,12:03   อ่าน 1851 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ฝึกสมาธิกับOrigami
ชื่อนักเรียน : ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2559,15:15   อ่าน 1510 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ถุงหอมสมุนไพร
ชื่อนักเรียน : ชมรม To Be Number One
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2559,15:01   อ่าน 1967 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พอลิเมอร์...
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2559,14:36   อ่าน 2722 ครั้ง